danatsi

Какви данъци и такси се дължат при сделки със земеделска земя?

Често хората не се замислят за разходите, с които е свързана продажбата на земеделски имоти. А те никак не са малко. Сделките по покупко-продажбата се изповядват задължително пред нотариус в писмена форма. Той е този, който изчислява размера на разноските Прочетете повече…

Договор за наем или договор за аренда на земеделска земя?

Обработването на земеделска земя се ползва с особена закрила от закона. Предоставянето на земеделска земя на друго лице за временно възмездно ползване се извършва по строго определен законов ред – чрез договор за наем или договор за аренда. На пръв Прочетете повече…

Какви документи са необходими за продажба на земеделски имоти?

За да реализирате успешна продажба на Вашия поземлет имот, са необходими следните документи: – Документ за собственост: -> Нотариален акт за покупко продажба, дарение, замяна; -> Решение на поземлената комисия за възстановяване на собствеността; -> Договор за доброволна делба или Прочетете повече…

продажба

Къде и как да продам най-изгодно земеделска земя?

Разбира се, че там, където Ви предлагат най-висока цена. В условията на ненапълно развит пазар обаче бихте могли да се окажете неприятно изненадани. Доста от участниците на пазара са способни да Ви предложат в началото добра цена, а впоследствие сделката Прочетете повече…