В нашата дългогодишна практика често ни се случва в офисите да ни посещават потенциални клиенти, които имат намерение да отдадат под наем/аренда или да продадат наследствената си земя, а всъщност да не знаят точно колко земя са наследили. В такива случаи, нашите квалифицирани експерти оказват безплатно съдействие за откриване на собствеността.

Единствената необходима информация, с която трябва да разполага въпросният наследник, е имената на собственика на земята (най-често баба/прабаба, дядо/прадядо или друг роднина), както и землището, в което се предполага, че трябва да се намира наследената земя. Затова не е нужно да се притеснявате, ако не сте наясно какъв земеделски актив сте наследили.

Ние сме на Ваше разположение!

Гарантираме Ви експедитивност, коректност и прецизност!