Фирма “Вита Агри” ЕООД е създадена през 2011-та година със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. “Васил Априлов” № 2. Юридическата форма на фирмата е еднолично дружество с ограничена отговорност, с Управител – Г-н Симеон Вачков. 

Дейността ѝ е насочена основно към производството на селскостопанска продукция. Фирмата е регистриран земеделски производител от 2012-та година и член на Националната Асоциация на Зърнопроизводителите (НАЗ) от 2018-та година.

Фирма „Вита Агри“ ЕООД обработва земя в две области: Великотърновска (в селата Овча Могила и Драгомирово) и Ловешка (в село Врабево). В село Врабево фирмата е най-големият ползвател и арендатор на земеделска земя, с над 7000 дка обработваема земя.

Върху площи от близо 12 000 дка собствена и арендувана земеделска земя в гореспоменатите землища, фирма „Вита Агри“ ЕООД отглежда предимно зърнено-житни култури като пшеница, рапица, ечемик, слънчоглед, царевица. А върху площи от над 200 дка са създадени и се отглеждат сливови и черешови насаждения. Дружеството разполага с необходимите земя, бази, машини, съоръжения и оборудване за извършване на своята стопанска дейност.

Основните фирмени стратегически цели са насочени към:

  • увеличаване обема на арендуваната земеделска земя;
  • разширяване на материалната и складова база;
  • закупуване на нови машини и съоръжения;
  • проучване на нови пазари за реализиране на продукцията;
  • осъществяване на контакти с нови контрагенти.

От тази гледна точка фирмата е с готовност за сътрудничество със западни партньори.

Доказана във времето с професионализъм и коректност към своите арендодатели и член-кооператори, фирма „Вита Агри“ ЕООД предлага най-добрите условия за продажба на земеделска земя и отдаването ѝ под аренда.

Надежден, сигурен и коректен партньор –

това е фирма „Вита Агри“ ЕООД във времето!

За повече информация не се колебайте да се обадите на тел. 0888 933 244.

Повече за услугите прочетете тук.

Контакт с нас

Ще се свържем с вас веднага
 

Офис

гр. Велико Търново, п.к. 5000
ул. Васил Априлов № 2

 

Обадете се:

тел. 0888 933 244

Работно време:

Всеки ден от 8:00 - 22:00 часа

Изпратете съобщение