Село Овча Могила е разположено в централната част на Дунавската равнина, на 78 м. надморска височина в южната част на община Свищов. Общата площ на землището му е 54,365 km². Най-близко намиращите се градове до селото са град Свищов, град Левски и град Павликени. Характерен е умерено-континенталния климат. В землището на село Овча Могила са разпространени типичните (обикновени) черноземи почви, излужени черноземи почви, алувиално-ливадните почви и др. Хубаво е да се отбележи, че излужените черноземи почви се характеризират с по-добра водозадържаща способност, отколкото карбонатните и типичните черноземи почви. Те са едни от най-плодородните почви в цялата Свищовска община. Отглежданите върху тях есенно-зимни култури като пшеница и ечемик се отличават с добър растеж и висока продуктивност. А късните пролетни култури могат да дадат гарантирани високи добиви само при условие, че биват напоявани. 

Гордостта на село Овча Могила е Специализираната болница за рехабилитация. В селото извира хипертермална вода с температура 45 градуса. Благодарение на своя умерено минерализиран състав с наличие на йод, бром, флуор и други вещества водата повлиява благоприятно на редица заболявания.

Фирма „Вита Агри“ ЕООД купува, арендува и наема земеделска земя без посредници в землището на село Овча Могила. 

Със сигурност земята Ви ще е в добри ръце!

За повече информация не се колебайте да се обадите на тел. 0888 933 244.