ДрагомировоСело Драгомирово е едно от петнайсетте села, намиращи се на територията на община Свищов. Общата площ на землището е 36.162 км2. Селото е разположено в обширна долина с полегати склонове. Отличава се с умерено-континентален климат, за който са характерни студената зима и горещото лято. В землището на село Драгомирово са разпространени типичните черноземи (средно ерозирани) и наносни почви от смесен тип като алувиално-делувиалните почви по поречието на река Барата. Типичните черноземи са средно песъчливо-глинести и имат много добра зърнеста структура. Предимно върху тях се отглеждат зърнено-житни култури като пшеница, ечемик и царевица, и маслодайни култури като слънчоглед и рапица.

Фирма „Вита Агри“ ЕООД обработва земеделска земя в землището на село Драгомирово от далечната 2004 година. Същевременно оттогава тя се включва активно и спомага за развитието на различни инициативи на читалище „Просвета“, детската градина, ежегодния празник на селото -Тодоров ден и др.

Фирмата наема и арендува земеделски земи, находящи се в землището на село Драгомирово и изплаща на своите член-кооператори и арендодатели най-високата рента в района, като редовно я актуализира. Също така предлага на своите арендодатели възможност за авансово плащане на наема при сключване на договора в съчетание с вариант за закупуване на имота на всеки етап от стопанската година при най-високи пазарни нива.

Със сигурност земята Ви ще е в добри ръце!

Dragomirovo

За повече информация не се колебайте да се обадите на тел. 0888 933 244.